Σχετικά με το τμήμα ΜΔΣ

To τμήμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων και Μυελικής Ανεπάρκειας αποτελεί ένα εκ των δέκα επιστημονικών τμημάτων της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας τα οποία δημιουργήθηκαν το 1997. Βασικοί στόχοι του τμήματος είναι:

  • Η δημιουργία πανελλαδικού μητρώου καταγραφής (registry) ασθενών με τις παραπάνω νόσους.
  • Η διάχυση της εξειδικευμένης ιατρικής γνώσης προς άλλες ιατρικές ειδικότητες και συναφείς επιστήμες υγείας
  • Η ενημέρωση ασθενών σχετικά με τα προαναφερθέντα νοσήματα
  • Η οργάνωση και ο συντονισμός ερευνητικού δικτύου για τα προαναφερθέντα νοσήματα τόσο σε πανελλαδική, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα