Επιτροπή

Βύνιου Νόρα

Βύνιου Νόρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κοτσιανίδης Ιωάννης

Κοτσιανίδης Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γαλανόπουλος Αθανάσιος

Γαλανόπουλος Αθανάσιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παππά Βασιλική

Παππά Βασιλική

ΜΕΛΟΣ