Ελληνική Αιματολογική Εταιρία

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Αιματολογικής εταιρίας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία